Настоящи проекти

Жилищна сграда „2-ри юни“

Проектът е в етап на промяна и ще бъде продължен края на 2018 г.

 Горе