За наемодателя

Нашият сайт Ви дава възможност да ни пишете какъв имот давате под наем и след това ние да се свържем с Вас.

1. ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ БРОКЕР
Ако желаете можете да си изберете брокер от фирмата за съвет или консултация. Желателно е да се доверете на преценката на брокера, защото ако искате сигурен доход е важно да намерите сериозен наемател. Вашият брокер ще Ви даде съвет и за наемната цена.
Може да посетите най-близкия офис на „Борса имоти“ ООД.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОГЛЕД НА ИМОТА
По ваше желание и в удобно за Вас време, наш брокер ще посети имота и ще Ви консултира по всички въпроси, относно необходимите ремонтни, довършителни дейности, вътрешен интериор и обзавеждане. Това е от съществен интерес за осигуряването на подходящ наемател при максимално добри условия.

3. ОГЛЕДИ 
Огледите се организират в удобно за Вас време, съобразено и с възможностите на наемателя. На всички огледи присъства брокер, който е готов да отговори на всички възникнали въпроси и да окаже максимално съдействие с професионален съвет. В редица случаи за Вас е важно да получите предварителна информация за потенциалния наемател на имота още преди огледа, затова ние Ви я предоставяме.

4. ДОГОВОР ЗА НАЕМ
При сключване на договор за наем следва да бъдат договорени всички въпроси от съществено значение за страните, за което имате пълното съдействие от брокера на „Борса имоти“ ООД.
Нотариална заверка на договора за наем не е задължителна, но по искане на страните може да бъде направена такава, като разхода за нея се заплаща по споразумение.
Неразделна част от договора е Приемо-предавателен протокол, в който се описва състоянието на имота, оборудването и обзавеждането в него.
Заплащането на възнаграждението на „Борса имоти“ ООД става при подписване на договора за наем. Горе