За наемателя

Нашият сайт Ви дава възможност да ни пишете какъв имот търсите и след това ние да се свържем с Вас с конкретни предложения отговарящи на търсенето Ви.

1. ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ БРОКЕР
Ако желаете можете да си изберете брокер от фирмата за съвет или консултация.
Може да посетите най-близкия офис на „Борса имоти“ ООД.

2. ИЗБЕРЕТЕ ИМОТ ЗАЕДНО С ВАШИЯ БРОКЕР
Когато изберете подходящите за вас обяви за наем ние организираме огледа в удобно за Вас време, съобразено и с възможностите на наемодателя. На всички огледи задължително присъства брокер, който е готов да отговори на всички възникнали въпроси и да окаже максимално съдействие с професионален съвет.

3. ДОГОВОР ЗА НАЕМ
Когато се спрете окончателно на определен имот, се пристъпва към подписване на Договор за наем.
Нотариалната заверка на договора за наем не е задължителна, но по искане на страните може да бъде направена такава, като разхода за нея се заплаща по споразумение.
На датата за влизане в сила на Договора за наем (посочена в него) се подписва Приемо-предавателен протокол, неразделна част от договора, описващ състоянието на имота, оборудването и обзавеждането в него като гаранция, че имотът ще бъде върнат в състоянието, в което е нает.
Заплащането на възнаграждението на „Борса имоти“ ООД е при подписване на договора за наем. Горе