За продавача

Решили сте да продавате Вашия имот и Ви е необходимо да получите максимално вярна първоначална информация за състоянието на пазара на имоти и за цените на отделните типове имоти в конкретния район. Наш брокер ще Ви консултира за цените и ще отговори на въпросите Ви.

Нашият сайт Ви дава възможност да ни пишете какъв имот продавате и след това ние да се свържем с Вас.

1. ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ БРОКЕР
Ако желаете можете да си изберете брокер от фирмата за съвет или консултация.
Може да посетите най-близкия офис на „Борса имоти“ ООД.

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА ИМОТА
Брокерите на фирмата задължително дават своето аргументирано становище по отношение на възможната продажна цена на имота.
Вие, като продавач имате право да не се съобразите с определената цена и да обявите имота на цена, посочена от Вас.

3. ПЪРВОНАЧАЛЕН ОГЛЕД
След приемането на Вашата оферта е задължително брокера предварително да посети Вашия имот. При първоначалният оглед на имота брокера ще направи снимки, ще заснеме размерите на основните помещения, ще събере необходимата конкретна информация за състоянието на имота и прилежащата инфраструктура.

4. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СРЕЩИ И ОГЛЕДИ С КЛИЕНТИ
Огледите на имота могат да бъдат осъществявани с или без присъствието Ви (или на Ваш представител). Това зависи от конкретните възможности и договорки.
Вашият брокер предварително ще Ви уведомява за огледите с потенциални купувачи, като съгласува с Вас времето на провеждането им.
По време на предлагането на имота и провеждането на огледи Вие ще бъдете в непрекъснат контакт с Вашия брокер.
Ще получавате информация за резултата от предлагането на имота и провежданите огледи.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕПОЗИТ
При условие, че потенциален купувач изрази намерение да купи имота, той може да предостави на съхранение в „Борса Имоти“ ООД депозит.
С предоставянето на такъв депозит имота е резервиран за определен срок до подписването на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба.
„Борса имоти“ ООД поема задължението да съхранява депозита и да го предостави на продавача при изпълнението на определени условия.

6. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА
При условие, че приемете предложените цена и условия за сделка на купувача „Борса имоти“ ООД организира сключването на Предварителен договор за продажба на имота.
Договорът се сключва на основание Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), изготвя се от „Борса имоти“ ООД и се сключва в присъствието на брокера, представляващ продавача и купувача.
С подписаният предварителен договор купувача предоставя на продавача задатък (10 % от продажната цена) и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор (Нотариален акт).
При сключването на предварителния договор брокера на „Борса имоти“ ООД ще Ви изясни всички въпроси и процедури свързани с удостоверяването на сделката пред нотариус, вписването на сделката, начина на разплащане, превеждането и получаването на сумите по продажната цена, банкови преводи, ползване на кредити, вписване на ипотека, и т.н.
Ако купувачът впоследствие откаже да купи имота, платения задатък (10 % от продажната цена) остава за продавача.
В деня на подписване на предварителния договор продавача заплаща договореното възнаграждение на „Борса имоти“ ООД.

7. СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР (Нотариален акт)
„Борса имоти“ ООД с Вашето съдействие подготвя документите за сключването на нотариален акт и осигурява нотариус за сделката. Въпреки това Вие имате право да възложите подготовката на документите на свой адвокат или нотариус. В такива случаи „Борса имоти“ ООД се съобразява с Вашите изисквания. Вашият брокер присъства до Вас при подписването на нотариалния акт, при получаването на договорената продажна цена на имота и при предаването на владението на имота. Горе